KAYA HUKUK BÜROSU

Şirket ve Ticaret Hukuku

Hukuki danışmanlık hizmeti yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları, çalışma izinleri, şirket ana sözleşmeleri, adi ortaklık sözleşmeleri, ana sözleşme tadilleri. Şirket hisse devir sözleşmeleri, ortaklık sözleşmeleri ile kurumsal müvekkillerin ihtiyaç duyduğu şirketler ve ticaret hukukuna ilişkin diğer sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, müzakeresi. Şirket-ortaklar, şirket-yerli ve yabancı kişiler arasındaki sözleşme, haksız rekabet, haksız fiil ve para alacağından doğan davalar ile şirketler ve ticaret hukukuna ilişkin diğer davalarda kişi ve kurumsal müvekkillerin her dereceden yargı organı önünde temsil edilmeleri.

Sözleşmeler Hukuku

Hukuki danışmanlık hizmeti yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları, çalışma izinleri, şirket ana sözleşmeleri, adi ortaklık sözleşmeleri, ana sözleşme tadilleri. Şirket hisse devir sözleşmeleri, ortaklık sözleşmeleri ile kurumsal müvekkillerin ihtiyaç duyduğu şirketler ve ticaret hukukuna ilişkin diğer sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, müzakeresi. Şirket-ortaklar, şirket-yerli ve yabancı kişiler arasındaki sözleşme, haksız rekabet, haksız fiil ve para alacağından doğan davalar ile şirketler ve ticaret hukukuna ilişkin diğer davalarda kişi ve kurumsal müvekkillerin her dereceden yargı organı önünde temsil edilmeleri.

Kira Hukuku

Hukuki danışmanlık hizmeti yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları, çalışma izinleri, şirket ana sözleşmeleri, adi ortaklık sözleşmeleri, ana sözleşme tadilleri. Şirket hisse devir sözleşmeleri, ortaklık sözleşmeleri ile kurumsal müvekkillerin ihtiyaç duyduğu şirketler ve ticaret hukukuna ilişkin diğer sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, müzakeresi. Şirket-ortaklar, şirket-yerli ve yabancı kişiler arasındaki sözleşme, haksız rekabet, haksız fiil ve para alacağından doğan davalar ile şirketler ve ticaret hukukuna ilişkin diğer davalarda kişi ve kurumsal müvekkillerin her dereceden yargı organı önünde temsil edilmeleri.

Aile Hukuku

Hukuki danışmanlık hizmeti yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları, çalışma izinleri, şirket ana sözleşmeleri, adi ortaklık sözleşmeleri, ana sözleşme tadilleri. Şirket hisse devir sözleşmeleri, ortaklık sözleşmeleri ile kurumsal müvekkillerin ihtiyaç duyduğu şirketler ve ticaret hukukuna ilişkin diğer sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, müzakeresi. Şirket-ortaklar, şirket-yerli ve yabancı kişiler arasındaki sözleşme, haksız rekabet, haksız fiil ve para alacağından doğan davalar ile şirketler ve ticaret hukukuna ilişkin diğer davalarda kişi ve kurumsal müvekkillerin her dereceden yargı organı önünde temsil edilmeleri.

Ceza Hukuku

Gözlem altına alınmadan ve kovuşturmanın başlamasından itibaren tüm aşamalarda müdafilik hizmeti. Her tür ceza davalarında sanık müdafilik hizmeti.

İş Hukuku

Hizmet sözleşmeleri, rekabet yasağı sözleşmeleri, ibra sözleşmeleri ile İş Hukuku'na ilişkin diğer sözleşme ve belgelerin hazırlanması, incelenmesi, müzakeresi. Kıdem ve ihbar tazminatı, ücret alacağı davaları, işe iade davaları ile İş Hukuku'na ilişkin diğer davalarda kişi ve kurumsal müvekkillerin her dereceden yargı organı önünde temsil edilmeleri.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Marka patent, tasarım ve faydalı model tescili, marka ve diğer sınai hakların devri sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, rehin ve diğer teminat sözleşmeleri ile diğer sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, müzakeresi, tescili. Fikir ve sanat eseri, marka, patent, tasarım ve faydalı model haklarının ihlalinden doğan, tespit, ihtiyati tedbir, tazminat ve ceza davaları ile Fikri Mülkiyet Hukuku'na ilişkin diğer davalarda kişi ve kurumsal müvekkillerin her dereceden yargı organı önünde temsil edilmeleri.

Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli Evrak Hukuku'na ilişkin alacak, kıymetli evrakın iptali ve tespit davalarında kişi ve kurumsal müvekkillerin her dereceden yargı önünde temsil edilmeleri.

Tazminat Hukuku

Konut, işyeri, iş merkezi kira sözleşmeleri, hasılat kirası sözleşmeleri, menkul kirası sözleşmeleri, tahliye taahhütnameleri ve kira sözleşmesi teminatları, diğer kullanma sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve müzakeresi. Kira tespit, tahliye, sözleşme ihlali ve alacak davaları ile Kira Hukuku'na ilişkin diğer davalarda kişi ve kurumsal müvekkillerin her dereceden yargı organı önünde temsil edilmeleri.